top of page
Nissinpuisto-pääkuva.png

Nissinpuisto

Kulma.png

Talo muusikoille luonnonmateriaaleista

Sijanti

Espoo

Toiminto

Omakotitalo

Laajuus

125 m2 + 25m2

Suunnittelutehtävä

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Status

Rakenteilla 2022

Asiakas

Yksityinen

Visualisointi

AM10

Pientalon tilaajalla on ollut vahva näkemys ekologisuudesta: tavoitteena se, että talon voisi kipata biojätteeseen sen tultua elinkaarensa päähän. Samalla haluttiin massiivirakenne varmistamaan terveellinen sisäilma. Runkomateriaaliksi valikoitui puu-olkielementit, julkisivuverhoukseksi kuusilaudoitus, sisäpinnoiksi savirappaus sekä savilattia ja ilmanvaihdon tavaksi painovoimainen ilmanvaihto. Samanaikaisesti käytössä on ollut perusbudjetti. Ekologisuuden sekä ekonomisuuden vaateet ovat ohjanneet suunnitteluratkaisuja: tilaohjelmassa on tehty paljon priorisointeja, ja samalla on mahdollistettu rakennuksen osien rakentaminen myös jälkikäteen. Tilaaja myös rakentaa taloa osin itse ja säästää näin rakennuksen kuluissa.

 

Tontti on voimakasprofiilinen rinne,  johon rakennus on sijoitettu siten, että mahdollisimman paljon olevia puita - omenapuut sekä tammi - on saatu säilymään.  Talo asettuu tontille vinosti, ja se on nostettu ilmaan maasta. Tavoitteena oli mahdollisimman kevyt kosketus luontoon, jolloin maisemaratkaisut on tehty luonnonmukaisesti. Samalla vettä kerätään katolta pihan kastelua varten ja hulevesistä huolehditaan minimoimalla kuormitusta kunnalliseen verkostoon.. 

 

Talon pitkät räystäät on tehty vanhan hyvän rakennustavan mukaan -  elinkaariviisaasta perinteestä on ammennettu modernilla tavalla. Yksinkertaisesta bitumikatosta on tehty mahdollisimman kiinnostava elementti kääntämällä huovat poikittain ja limittämällä ne, kuten suuret paanut.

Nissinpuisto 2_pieni.jpg
NIS-pohja-1k.png
NIS-pohja-2k.png
Nissinpuisto_pieni.jpg

Erillinen kantovesisauna sijoittuu tontin pohjoisosaan saman katon alle. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa tehtävät liimapuurakenteet mahdollistavat saunan rakentamisen myöhemmässä vaiheessa. Saunan lisäksi yhdelle makuuhuoneelle tehdään ensimmäisessä rakennusvaiheessa vain varaus - runko huoneelle on paikallaan, muu rakenne täydentyy myöhemmin. 

 

Rakennuksessa on toisena julkisivukerroksena vaijerit sekä niitä pitkin kiipeävät kasvit. Kasvien lehdet tarjoavat luonnollista varjostusta sekä miellyttävää valoa sisätiloihin kesäaikaan. Näin mahdollistetaan laajat näkymät ympäröivään luontoon suurehkojen ikkunoiden kautta. Syksyllä punaiset köynnökset sointuvat punasävyiseen vesikatoon ja kuusilaudoituksen osiin. 

 

Sisätiloihin tulee savirappaus sekä savilattia, ja tilaaja on tehnyt omia materiaalikokeilujaan eri savikomposiittien luonnollisten seosten ja värien parissa eri tiloihin ja olosuhteisiin. 

 

Kyseessä on muusikoiden talo: alakerta sekä parvi on mietitty siten, että talossa voi järjestää pieniä konsertteja - lisäksi talossa on studio. Akustiikka on koko talossa pitkälle hiottu. Myös painovoimaisen ilmanvaihdon luonnollinen toiminta on huomioitu tilasuunnittelussa alusta lähtien.

NIS-julk-etelä.png
NIS-julk-länsi.png
NIS-leik-a.png
NIS-julk-itä.png
bottom of page