top of page
Anttila 2035 - Image 1_INDEKSI_ilman_tekstiä.png

Anttila 2035

Kulma.png

Konsepti post-agraariselle kaupungille

Sijanti

Tuusula

Toiminto

Asuminen, palvelut, liiketilat, ruoka- ja energiatuotanto,

vapaa-aika

Laajuus

28.000m2

Suunnittelutehtävä

Avoin kipailu, 2019

Aluesuunnittelu ja konseptisuunnittelu

Kilpailun tulos

Yläluokka

Yhteistyö

Ignasi Burgés, tutkija

Louise Forsblom, tutkija

Antero Jokinen, graafinen suunnittelija

Visualisointi

AM10

Anttila 2035 - Image 3.jpg

Anttila 2035 on vilkas, tuottava ja hiilineutraali alueen maatalousperintöä jatkava moderni yhteisö, joka nousee Tuusulanjärven länsilaidalle uudeksi paikalliskeskukseksi. Keskus on hiilineutraalin Suomen 2035 edelläkävijä, joka muodostaa täydentävän kontrastin järven itärannalla sijaitseville historiallisille rakennuksille – taiteilijoiden villoille. Omavaraisesti kotien kattopuutarhoissa kasvavat tomaatit, rakennusmateriaalien upcycle-asemaksi muunnettu säilytettävä lato, ekologista ja eettistä lähiruokaa tarjoava ravintola sekä kelluva, oman kylän jätteiden kiertokulusta kasvavalla puulla lämpiävä sauna lomittuvat Anttilan historiallisen maiseman kanssa. Ketojen ja vanhojen luonnonkivimuurien vierelle syntyy aktiivinen ja moderni miljöö, jolla on vahva oma identiteetti.

Anttila 2035 tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen myös vierailijoille. Vapaa-ajan mahdollisuuksien lisäksi alue rohkaisee tutustumaan uusiin kestävän kehityksen suunnitteluratkaisuihin edistäen tietämystä kestävästä rakentamisesta sekä ruoantuotannosta.

Anttila 2035 - Image 2.jpg

Uusi alue edistää kiertotalouden ratkaisuja nivomalla yhteen erityyppisiä asuntoja, uudenlaista maanviljelyä sekä etätyön mahdollisuuksia yhdessä pienkauppojen, vapaa-ajan toimintojen, tutkimuksen ja monitoimisten julkisten tilojen kanssa, rohkaisten yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja yritystoimintaan. Hiilineutraalit ja terveelliset rakennustavat, kuten puu ja massiivisavi, sekä uusiutuvien energiatuotannon muotojen käyttö ovat vahvassa roolissa suunnitelman arkkitehtuurissa, luonnon diversiteettiä sekä ihmisten hyvinvointia tukien.

Uuden sukupolven maanviljely rakennusten katoilla minimoi maankäyttöä sekä torjuu näin ihmisten aiheuttamaa luonnon habitaattien tuhoamista, vastaten ympäristön saastumisen kasvavaan haasteeseen.

Otteita arviointipöytäkirjasta:

The parallel discussions provided on everyday life and the systems underpinning it is some of the best content generated by this competition

In addition to the land use solution, the proposal’s key merits lie in the credible sustainable construction concepts and the systemic description of the circular economic model it puts forward

bottom of page