top of page
v1.jpg

Village people

Kulma.png

Yhteisöllinen hybridikylä

Sijanti

Hønefoss, Norja

Toiminto

Asuminen, viljely, etätyö, kylätalo sekä pienimuotoiset kaupalliset palvelut, kuten kyläkauppa sekä paikallisista aineksista ammentava ravintola

Suunnittelutehtävä

Avoin kilpailu, 2021

Visualisointi

AM10

Ehdotus "Village people" esittelee vaihtoehdon lähialueen pientalomatoille - eläväisen, sekoitettujen toimintojen pienkerrostaloista muodostuvan kylän. Ihmisen mittakaavassa toteutetut rakennukset on asemoitu kotoisiksi kortteleiksi, joiden keskelle sijoittuu yhteisöllisiä toimintoja, kuten kasvihuoneet sekä korttelisaunat.

Hjertelian rinnemaisemaa on kohdeltu kunnioittavasti, sillä rakennukset sopetutuvat topografiaan. "Shared space"- katu mutkittelee alueen läpi, muodostaen julkisten kohtaamispaikkojen sekä kylän palveluiden sarjan. 

Asuinrakennukset on suunniteltu massiivirakenteisiksi pitkin räystäin ja jyrkin, identiteettiä antavin kattomuodoin. Parvekevyöhyke toimii passiivisena aurinko- sekä sadesuojana.

Asunnot on suunniteltu modulaarisen järjestelmän avulla - tämä sallii muunneltavuuden rakennuksissa sekä esivalmistuksen. Maatalous on integroitu rakennuksiin: pystysuuntaiset puutarhat rakennusten länsi- ja eteläpäädyissä antavat alueelle sen ominaisen luonteen sekä tehostavat maankäyttöä.

hje-site-2.png
v2.jpg
bottom of page